نیابت امام زمان چه جایگاهی دارد؟! ایا هر کسی می تواند به این جایگاه برسد؟؟

یاد داشت اختصاصی : سایت پرسمان مهدویت

نیابت امام زمان؛ جایگاهی بس رفیع ، برای مردانی بزرگ

نیابت امام زمان چه جایگاهی دارد؟! ایا هر کسی می تواند به این جایگاه برسد؟؟

در زمان حاضر جامعه منتظر با چه چیزهایی تهدید می شود؟؟ التقاط فکری چه مقدار جامعه ما را تهدید می کند؟؟

یاد داشت اختصاصی : سایت پرسمان مهدویت

تهدید جامعه منتظر با التقاط فکری

در زمان حاضر جامعه منتظر با چه چیزهایی تهدید می شود؟؟ التقاط فکری چه مقدار جامعه ما را تهدید می کند؟؟

آیا جامعه اسامی ایران ، می تواند جامعه منتظر مورد نظر روایات باشد؟
آیا جامعه ما توانسته خود را به این مرحله بزرگ تاریخی برساند تا بتواند به وظایف و مسوولیت های تاریخی خود عمل کند و زیبنده داشتن مدال « انتظار واقعی » باشد؟
انتظار چیست وچرا نتوانسته ایم فرهنگ انتظار را در جامعه نهادینه کنیم؟
آیا تنها راه چاره ما تحقق جامعه منتظرنیست؟

مهدویت ؛ معیار شناخت دولت حق از دولت های کاذب

مهدویت ، فقط افق بلند مدت و دورنمای آینده روشن ما نیست ؛ بلکه معیار و ملاکی برای شناخت حق از باطل و صادق از کاذب و هدایت از ضلالت است. امروز اگر معیارها و شاخص های جامعه و دولت و مسوولان از شاخصه ها و ملاک های مهدوی فاصله بگیرد ، در واقع از طریق حق و حقیقت فاصله گرفته و گام در وادی باطل نهاده است و این همان دولت کاذب و پوشالی در عصر غیبت است!! هر رفتار و گفتار و برنامه و اقدام و سیاستی که از این آرمان اصیل و فرجام نهایی درو باشد ، محتوم به شکست و ضلالت و نابودی است.

اعتدال آمریکایی و التقاط در مصاف حق و باطل!!

یادداشت اختصاصی سایت : پرسمان مهدویت

اعتدال آمریکایی و التقاط در مصاف حق و باطل

از نظر اسلام ، در مسائل سیاسی و فرهنگی دو راه و طریق ( حق و باطل) وجود دارد و بین اینها حد وسط و اعتدالی نیست ! جامعه بشری یا باید طرفدار حق و در مسیر حق باشد و یا اینکه به ذلت طرفداری از باطل گرفتار خواهد شد! در دنیا و در میان این همه مکاتب و نظام ها و بلوک های قدرت و احزاب و .... نیز فقط یک مسیر حق وجود دارد و باقی همه در جبهه باطل قرار می گیرند !

انعکاس تصویر جامعه مهدوی در جامعه منتظر (شاخصه های جامعه منتظر)

انعکاس تصویر جامعه مهدوی در جامعه منتظر (شاخصه های جامعه منتظر)

چکیده
تصویر جامعه منتظر ظهور، به ترسیم جامعه پس از ظهور ربط پیدا می کند. جامعۀ منتظر دارای شاخصه هایی است که مهمترین آنها همراستایی کلیه فعالیتهایش با قرآن و سنت است؛ برای تحقق جامعه مهدوی نیاز به داشتن چنین جامعه ای احساس می شود. جامعه ای که معنای انتظار را به درستی فهمیده است. حال جامعه منتظر چه ویژگی و شاخصه هایی دارد که با داشتن این ویژگی ها زمینه برای ایجاد جامعه آرمانی و ایده آل مهدوی فراهم می شود؟
کلیدواژه: جامعه مهدوی، انتظار، جامعه منتظر، آرمان شهر، شاخصه، شاخصه های جامعه منتظر، عدل

اعتدال آمریکایی و فتنه های آخرالزمانی!!

یادداشت اختصاصی: پرسمان مهدویت

اعتدال آمریکایی و فتنه های آخرالزمانی
دوران انقلاب اسلامی ، دوران شکل گیری گفتمان های های متعدد و متنوع است که هر کدام در فضای خاصی شکل گرفته و دلالت های روشنی بر وضعیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی سازندگان این گفتمان ها دارد !!مساله مهم در اینجا این است که هر گفتمان انقلابی – اسلامی داری یک گفتمان رقیب بود که عموما با هوشیاری رهبران ایران نتوانست نفوذ زیادی در ارکان اصلی نظام داشته باشد!! اینها در واقع همان فتنه ها و ملحمه هایی آخرالزمانی است که در روایات بدانها تصریح شده و در این نوشتار مورد اشاره قرار خواهد گرفت!

تحقق شعار مرگ بر آمریکا در عصر ظهور مهدوی

یادداشت اختصاصی :پرسمان مهدویت و ظهور

تحقق شعار مرگ بر آمریکا در عصر ظهور مهدوی

دوگین: تمدن غرب معاصر، شرارت آمیز است و ما این را ضد مسیح توصیف می‌‌کنیم همان چیزی که به عنوان دجال در سنت اسلامی توصیف می‌شود.

تمدن غرب معاصر، برای ما شرارت آمیز است و ما این را ضد مسیح توصیف می‌‌کنیم همان چیزی که به عنوان دجال در سنت اسلامی توصیف می‌شود/باغربزدگی مبارزه می کنیم

الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز معاصر روسی و مشاور رئیس جمهور روسیه با حضور در برنامه عصر شبکه افق گفت: ما مشغول مادی گرایی، الحاد و مشکلات قریب الوقوع شدیم اما اکنون درحال بازیابی «خود معنوی» مان هستیم.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: