سال جدید ، راه جدید؛ همراه با نایب امام

یاد داشت اختصاصی: سایت پرسمان مهدویت

سال جدید ، راه جدید؛همراه با نایب امام
رحیم کارگر
سال جدید با روزهای جدید ، در انتظار ما نشسته است ؛ ما منتظران ( واقعی یا کاذب). نمی دونم که ما منتظر واقعی هستیم یا کاذب؟! هر چی هستیم منتظریم !! منتظر...!؟؟اما منتظر چه و برای چه و...؟؟ در اندیشه من ، ما فعلا یک قدم از جامعه جهانی جلوتر هستیم ...فقط یک قدم و آن هم داشتن یک اعتقاد درست و واقعی که چاشنی آن،«انتظار» است!! این یک قدم جلوتر بودن مزیتی برای ماست ؛ اما اثر گذار و تحول بخش نیست!! ما باید چند قدم از دیگران جلوتر باشیم تا بتوانیم مزه تحول و دگرگونی های بزرگ را بچشیم!

وضعیت شیعیان در آخرالزمان چگونه خواهد بود ؟ آیا افراد مردود در بین آنها زیاد است ؟؟

یادداشت اختصاصی : سایت پرسمان دانشجویی مهدویت

آخرالزمان و شیعیان مردود !!
رحیم کارگر

وضعیت شیعیان در آخرالزمان چگونه خواهد بود ؟ آیا افراد مردود در بین آنها زیاد است ؟؟

ارتباط نوروز با ظهور امام زمان(عج)

جمعه با منتظران/
ارتباط نوروز با ظهور امام زمان(عج)

برخی روایات بیان می‌کنند که ظهور آن منجی الهی در شبانگاه روز شنبه یا جمعه خواهد بود که مصادف است با هنگام نماز عشاء نوروز و عاشورا! البته حقیقت امر نزد خداوند متعال است و او بهتر می‌داند.

نیابت امام زمان چه جایگاهی دارد؟! ایا هر کسی می تواند به این جایگاه برسد؟؟

یاد داشت اختصاصی : سایت پرسمان مهدویت

نیابت امام زمان؛ جایگاهی بس رفیع ، برای مردانی بزرگ

نیابت امام زمان چه جایگاهی دارد؟! ایا هر کسی می تواند به این جایگاه برسد؟؟

در زمان حاضر جامعه منتظر با چه چیزهایی تهدید می شود؟؟ التقاط فکری چه مقدار جامعه ما را تهدید می کند؟؟

یاد داشت اختصاصی : سایت پرسمان مهدویت

تهدید جامعه منتظر با التقاط فکری

در زمان حاضر جامعه منتظر با چه چیزهایی تهدید می شود؟؟ التقاط فکری چه مقدار جامعه ما را تهدید می کند؟؟

آیا جامعه اسامی ایران ، می تواند جامعه منتظر مورد نظر روایات باشد؟
آیا جامعه ما توانسته خود را به این مرحله بزرگ تاریخی برساند تا بتواند به وظایف و مسوولیت های تاریخی خود عمل کند و زیبنده داشتن مدال « انتظار واقعی » باشد؟
انتظار چیست وچرا نتوانسته ایم فرهنگ انتظار را در جامعه نهادینه کنیم؟
آیا تنها راه چاره ما تحقق جامعه منتظرنیست؟

مهدویت ؛ معیار شناخت دولت حق از دولت های کاذب

مهدویت ، فقط افق بلند مدت و دورنمای آینده روشن ما نیست ؛ بلکه معیار و ملاکی برای شناخت حق از باطل و صادق از کاذب و هدایت از ضلالت است. امروز اگر معیارها و شاخص های جامعه و دولت و مسوولان از شاخصه ها و ملاک های مهدوی فاصله بگیرد ، در واقع از طریق حق و حقیقت فاصله گرفته و گام در وادی باطل نهاده است و این همان دولت کاذب و پوشالی در عصر غیبت است!! هر رفتار و گفتار و برنامه و اقدام و سیاستی که از این آرمان اصیل و فرجام نهایی درو باشد ، محتوم به شکست و ضلالت و نابودی است.

اعتدال آمریکایی و التقاط در مصاف حق و باطل!!

یادداشت اختصاصی سایت : پرسمان مهدویت

اعتدال آمریکایی و التقاط در مصاف حق و باطل

از نظر اسلام ، در مسائل سیاسی و فرهنگی دو راه و طریق ( حق و باطل) وجود دارد و بین اینها حد وسط و اعتدالی نیست ! جامعه بشری یا باید طرفدار حق و در مسیر حق باشد و یا اینکه به ذلت طرفداری از باطل گرفتار خواهد شد! در دنیا و در میان این همه مکاتب و نظام ها و بلوک های قدرت و احزاب و .... نیز فقط یک مسیر حق وجود دارد و باقی همه در جبهه باطل قرار می گیرند !

انعکاس تصویر جامعه مهدوی در جامعه منتظر (شاخصه های جامعه منتظر)

انعکاس تصویر جامعه مهدوی در جامعه منتظر (شاخصه های جامعه منتظر)

چکیده
تصویر جامعه منتظر ظهور، به ترسیم جامعه پس از ظهور ربط پیدا می کند. جامعۀ منتظر دارای شاخصه هایی است که مهمترین آنها همراستایی کلیه فعالیتهایش با قرآن و سنت است؛ برای تحقق جامعه مهدوی نیاز به داشتن چنین جامعه ای احساس می شود. جامعه ای که معنای انتظار را به درستی فهمیده است. حال جامعه منتظر چه ویژگی و شاخصه هایی دارد که با داشتن این ویژگی ها زمینه برای ایجاد جامعه آرمانی و ایده آل مهدوی فراهم می شود؟
کلیدواژه: جامعه مهدوی، انتظار، جامعه منتظر، آرمان شهر، شاخصه، شاخصه های جامعه منتظر، عدل

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: