پیوندهای عاشورا و ظهور

خواهشمندم در خصوص تشابه ها، اهداف و ... دو مقوله عاشورا و مهدويت بنده را راهنمايي كنيد؟ در واقع ارتباط آن دو را مشخص نماييد؟

در فرهنگ پرافتخار شيعه، دو قيام و نهضت جايگاه ويژه و برجسته اي دارد: يكي «حماسه جاودانة حسيني» است كه در گذشته روي داده و ديگري «انقلاب جهاني مهدوي» است كه در آينده تحقق خواهد يافت. رهبر هر دو قيام، امام معصوم و از خاندان مطهّر پيامبر گرامي اسلام است.
«واقعه عاشورا» سرآغازي برحيات، پويايي و بالندگي شيعه و «ظهور موعود»، نقطه اوج، رشد، كمال و سعادت شيعه (و همه يكتاپرستان و صالحان) است. بين اين دو نهضت، پيوند و ارتباط وثيق و ناگسستني وجود دارد و هر دو در امتداد هم و تكميل كننده يكديگرند. مهم ترين جلوه هر دو قيام، بروز و ظهور كامل «حق» و تشكيل جبهه «حق» در برابر گروه «باطل» است.
از نظر شيعه، مصاف نهايي حق (نور و ايمان و خير) در برابر باطل (كفر و ظلمت و شرّ) در عصر ظهور و هنگام قيام جهاني امام مهدي عليه السلام روي خواهد داد. اين نهضت، فراگير، جهاني، گسترده و كوبنده خواهد بود و بسياري از ملت ها و شريعت ها منتظر آن هستند. وعده اين مصاف نهايي ـ كه منجر به نجات و رستگاري انسان ها مي شود ـ در همه كتاب هاي آسماني و بعضي از اديان ديگر بيان شده است.
واقعه عاشورا، نمادي از يك امتداد تاريخي است كه در آن حسينيان و يزيديان، همواره با هم در نبرد هستند. عاشورا و قيام خونين حسين عليه السلام، آينده گري مثبت پيامبران الهي را تحقق بخشيده و انگيزة اصلي حفظ دين و آينده اسلام شد كه به قيام جهاني امام زمان متصل مي گردد. آينده بشريت، همه مرهون خون هاي عاشورا است و عاشورا حلقه متصل كننده آغاز ظهور پيامبران آسماني، با پايان راه تكاملي اديان و استقرار عدل جهاني است، زيرا اگر راه پيامبران تداوم يافت و سيره آنان در مقابله با اشرار و گروه باطل حفظ شد و اگر دين اسلام پاينده و استوار ماند، به بركت خون هاي عاشورا است. اين قيام، در نهضت جهاني مهدوي، ادامه يافته و اهداف و پيام هاي آن به طور كامل ظهور و بروز خواهد يافت.
بين اين دو قيام و نهضت، پيوندها و ارتباط هايي گسترده و مستقيمي وجود دارد و تكميل كننده و تداوم بخش و در امتداد همديگر هستند. هر دو قيام، در جبهه «حق» بوده و در برابر آنها گروه «باطل» (مفسدان، ستمگران، دين ستيزان و زرمداران) قرار دارد. هر دو براي اصلاح جامعه فاسد و رو به تباهي صورت گرفته و مهم ترين برنامه آنها، احياي آموزه هاي و الاي ديني و انساني و ريشه كني ناهنجاري ها و موانع رشد و كمال انسان است.
پيام سياسي ـ ديني آنها مبارزه با حكومت هاي جور و فساد و عدم سازش با جباران و طاغوت ها است و هدف اصيل آنها رساندن جامعه بشري به تعالي و كمال نهايي (عبوديت و قرب خداي متعال) و ايجاد انقلاب و دگرگوني در اخلاق و رفتار ناپسند مردم است. يكي آغازگر جهادي خونبار و حماسه اي بي نظير عليه ظلم و فساد و بي ديني و ديگري پايان بخش طومار عمر باطل و رهبر مبارزه نهايي عليه شرّ و كفر است.
هر دو قيام در تداوم نهضت ها و انقلاب هاي پيامبران و صالحان در طول تاريخ بوده و خود نيز منشأ و سرچشمه بسياري از قيام هاي حق طلبانه و ظلم ستيزانه بوده اند و ...
قيام امام حسين عليه السلام و مهدي موعود عليه السلام حلقه اي از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل است كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي شود. سر منزل و مقصد نهايي اين مبارزه نيز حاكميت اهل حق برجهان، گسترش فضيلت هاي اخلاقي، ريشه كني شرارت و رذالت و رسيدن انسان به كمال اخلاقي و عقلي است.
براين اساس نهضت امام حسين عليه السلام، در امتداد قيام هاي پيامبران و صالحان و يكي از حساس ترين و مهم ترين اين مبارزات بوده است. اين حماسه جاودانه، رويارويي گروه حق در مقابل گروه باطل و براي تحقق آرمان هاي الهي ـ ديني بوده است.
مهم ترين شاخصه و ويژگي آن ـ كه در همان مسير قيام هاي انبيا قرار دارد- حق محوري و تلاش براي احياي حق و خير و ايمان بوده است؛ همان گونه كه مهم ترين شاخصه و ويژگي قيام مهدوي نيز، حق طلبي و تلاش براي حاكميت خير و ايمان و حق خواهد بود.
براساس آيات و روايات و ادله ديگر، كشمكش و مبارزه حق و باطل، نور و ظلمت ايمان و كفر، خير و شرّ و ... هميشگي و پايدار نيست و سرانجام بايد با پيروزي و غلبه نهايي گروه حق و حزب خدا و شكست و اضمحلال گروه باطل و حزب شيطان پايان يابد.
اين پيروزي و غلبه كامل حق بر باطل، در عصر مهدي موعود، تحقق خواهد يافت و اين اوج حركت تاريخ و رسيدن به آخرين منزل مبارزه است. رسيدن به اين منزل، نزديك شدن به مرحله والا و متكامل تاريخ (عبوديت و قرب خداي متعال) و دوري از استكبار، افساد و ابليس گرايي است.
براساس فلسفه نظري تاريخ (از ديدگاه اسلام)، با قيام و پيروزي امام مهدي عليه السلام حق و ايمان، به طور كامل تحقق خواهد يافت و سپاه ظلمت و كفر از بين خواهد رفت. در اين عصر، تمامي نيروهاي اهريمني و شيطاني، فرجام ذلّت باري يافته و قدرت و شوكت ظاهري و باطل آنها فرو خواهد پاشيد. حربه هاي شيطنت و فسادگري ابليس و زمينه هاي انحراف و استكبار انسان از بين خواهد رفت... .
حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف، رهبري گروه حق را در دست مي گيرد و با تمام توان، به جنگ نهايي با جبهه كفر و باطل مي پردازد و در تحقق وعده الهي ـ مبني بر حاكميت عدالت، معنويت امنيت، عقلانيّت و ديانت- پيروز مي شود. بدين ترتيب، تاريخ زندگي بشري نيز به شكوه مندترين فرجام خود مي رسد.
يكي از اساسي ترين ابعاد و وجوه حماسه عاشورا، درس ها، عبرت ها و پيام هاي جاودانه و فراگير آن است. اين آموزه ها و پيام ها، همواره حيات بخش، حركت آفرين، تأثير گذار و ماندگار بوده است. اين قيام هر چند در مكان و زمان خاص روي داده؛ ولي آثار و بركات آن، هميشگي و گسترده بوده و مرزهاي زماني و مكاني را در نورديده است.
شعار «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا»، ارائه الگو و برنامه براي همه ملت ها و فرهنگ هاي حق طلب و عدالت خواه است. حماسه حسيني؛ يعني، ذلت ناپذيري و عزّت نفس؛ ظلم ستيزي و افشاي ستم كاران؛ حق گرايي و دعوت به رهبري ائمه؛ عدالت و برابري؛ آزادي و آزادگي؛ احياي دين و سنت هاي اسلامي؛ رسوا سازي باطل و مبارزه با بدعت؛ اقامه حق و عدل و امر به معروف و نهي از منكر؛ اصلاح جامعه و پيكار با مفاسد؛ ضرورت فداكاري و جهاد در راه عقيده و مرام؛ بايستگي تشكيل حكومت ديني؛ روشن شدن مظلوميت اهل بيت عليه السلام؛ شكست سلطه ها در برابر سلاح شهادت و مظلوميت؛ الهام بخشي به آزادگان و حق طلبان، موج آفريني مثبت در تاريخ؛ ضرورت اصلاح جامعه فاسد و منحرف و ... .
امام حسين عليه السلام و يزيد در سرزمين كربلا، روياروي هم قرار گرفته و با هم جنگيدند و هر چند در ظاهر غلبه و چيرگي از آن يزيد و يزيديان بوده؛ اما در واقع و سرانجام شخصيت امام حسين عليه السلام پيروز شد و انديشه و پيام خود را براي همه عصرها و ملت ها به يادگار نهاد و در اين راه جان خود را نيز فدا كرد.
به همين جهت است كه راه و آرمان او در نهضت مهدوي هويدا و انديشه و پيامش احيا خواهد گرديد؛ يعني، الگو و اسوه انقلاب جهاني امام مهدي عليه السلام، قيام خونين حسيني است و برنامه ها و اهداف آن در عصر ظهور تحقق خواهد يافت.
پس هر دو قيام وجوه و ابعاد مشترك فراواني دارند و در واقع هر دو داراي اهداف، برنامه ها و خواست هاي همساني هستند كه بعضي از آنها در قيام عاشورا محقق شد؛ ولي همه آنها در عصر ظهور و در پرتو نهضت جهاني مهدوي عليه السلام تحقق خواهد يافت.
حق خواهي و باطل ستيزي، عدالت خواهي و برپاداشت قسط، نابودي حكومت هاي فسق و جور و ستم، هدايت گري و نجات بخشي، اصلاح گري و تحول گرايي مثبت، احياي آموزه هاي متعالي دين و در نهايت تشكيل حكومت و تحقق ولايت سياسي امامان، بعضي از اين وجوه مشترك است.
قيام امام حسين عليه السلام، نقش ويژه و تأثيرگذاري در ارائه اين اهداف و برنامه ها به صورت پيام ها و عبرت هاي جاودانه و جهاني داشته و تحقق كامل آنها نيز به دست حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف خواهد بود.
تحقق اهداف عاشورا در قيام مهدي (عليه السلام)
تحقق اهداف عاشورا با قيام مهدي (عليه السلام) از زمان خلقت آدم ابوالبشر تاكنون همواره دو جريان حقّ و باطل به موازات هم پيش رفته و كره خاك هيچ گاه از مصاف اين دو جريان خالي نبوده است. پيروان هر يك از حق مداران گذشته، همواره بسترسازان حق گرايان آينده بوده اند و حق گرايان آينده تداوم بخشان راه حق پرستان گذشته. وضعيت باطل پيشه گان و دورافتادگان از صراط مستقيم نيز بر همين منوال بوده است.
در اين ميان ارتباط حجتهاي الهي در تداوم بخشيدن به مسير صحيح هدايت و سعادت بشر بسيار عميق تر و محكم تر بوده است؛ چرا كه هر نبيّ و وليّ الهي با در نظر گرفتن شرايط عصري كه در آن به سر مي برد راه انبيا و اولياي الهي پيش از خود را تداوم مي بخشد. به عبارت ديگر همه انبيا و اولياي الهي چراغهاي نوراني هدايتند؛ منتهي هر كدام متناسب با شرايط زماني و مكاني خود به نور افشاني مي پردازند.
در فرهنگ اسلامي ائمه اطهار (ع) به عنوان جانشينان پيامبر اسلام (ص) همگي نور واحدند و هدف مشتركي را دنبال مي كنند. وجود هر يك از آنان همانند يك مشعل روشن يا عَلَم سرافراز، مسير صحيح و كامل هدايت را به بندگان خدا نشان مي دهند و آنان را از گرفتار شدن به ضلالت و گمراهي باز مي دارند. با اين همه ارتباط و پيوستگي بعضي از آنها با همديگر از ويژگي و خصوصيتي برخوردار است كه از بررسي اين گونه از پيوندها مي توان با مراحل گوناگون چگونگي تداوم مبارزه حقّ و باطل و سرنوشت نهايي اين مبارزات و همينطور با بخشي از ريزه كاريهاي دقيق سنتهاي الهي و روند تحقق نهايي اهداف حياتبخش انبيا و اولياي الهي آشنا شد.
بدون ترديد پيوستگي و ارتباط امام حسين (ع) با آخرين حجت الهي حضرت بقية اللّه (ع) بسيار بارز و در خور تعمّق است؛ چرا كه با بررسي ابعاد مختلف پيوند اين دو حجّت الهي به خوبي چگونگي فراهم شدن بستر حاكميّت احكام و ارزشهاي الهي در سرتاسر عالم مشخص مي شود. اين نوشته در پي آن است كه برخي از پيوستگيهاي حضرت سيدالشهداء(ع) با موعود بزرگ جهاني حضرت مهدي (ع) را روشن سازد.
الف) امام مهدي (عليه السلام) از تبار امام حسين(عليه السلام)
در مجموعه روايات منقول از پيامبراكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بارها تصريح شده است كه منجي عالم بشريت حضرت مهدي(ع) از نسل امام حسين(ع) است. از جمله روايت شده است كه پيامبراكرم(ص) در يكي از روزهاي آخر عمر مباركشان در حالي كه دست شان را به شانه امام حسين(ع) گذاشته بودند خطاب به دختر بزرگوارشان حضرت زهرا(ع) فرمودند:
مهدي اين امت از نسل اين فرزندم است. دنيا به پايان نخواهد رسيد مگر اين كه مردي از اولاد حسين(ع) قيام كرده جهان را باعدل و داد پر سازد...1
ايشان در جاي ديگر در ضمن معرفي ائمه اطهار(ع) مي فرمايند:
امامان بعد از من دوازده نفرند كه نُه نفر از آنها از تبار فرزندم حسين(ع) است كه نهمين نفرشان قائم است اين دوازده تن اهل بيت و عترت من هستند. گوشت آنها گوشت من و خون آنها از خون من است.2
امير مؤمنان علي بن ابي طالب(ع) روزي به حضرت اباعبداللّه (ع) فرمودند:
نهمين فرزند تو اي حسين، قائم آل محمّد(ص) است او دين خدا را آشكار ساخته وعدالت را در سرتاسر زمين حاكميّت خواهد بخشيد...3
در اين باره خود امام حسين(ع) نيز مي فرمايند:
نهمين فرزند من، قائم به حقّ است خداوند به وسيله او زمين مرده را دوباره زنده خواهد ساخت و دين را حاكميّت خواهد بخشيد. او حق را برخلاف ميل مشركان و دشمنان احقاق خواهد كرد.4
ب) تحقق اهداف عاشورا با قيام مهدي (عليه السلام)
امام حسين(ع) با هدف زنده ساختن احكام قرآن و سنّت پيامبر اكرم (ص) و از بين بردن بدعتهايي كه در نتيجه حاكميت بني اميّه در دين ايجاد شده بود قيام كردند و در طول مسير مدينه تا كربلا ضمن اشاره به انگيزه قيام شان فرمودند:
من به منظور ايجاد اصلاح در امّت جدم رسول خدا (ص) قيام كرده ام مي خواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم و به همان سيره و شيوه مرسوم جدّم پيامبراكرم(ص) و پدرم علي بن ابي طالب(ع) عمل مي كنم.5
آن حضرت در نامه اي به بزرگان قبايل بصره تصريح مي كنند:
من شما را به كتاب خدا و سنّت پيامبرش دعوت مي كنم. در شرايطي كه اكنون ما زندگي مي كنيم سنت رسول خدا(ص) از بين رفته و به جاي آن بدعت و احكام و ارزشهاي غير اسلامي نشسته است مرا بپذيريد و به ياري من برخيزيد. شما را به راه ارشاد و رستگاري هدايت خواهم كرد.6
از مجموعه اين گونه ازسخنان امام حسين (ع) اهداف والاي نهضت عاشورا به خوبي روشن مي شود كه احياي قرآن، احياي سنت نبوي و سيره علوي، از بين بردن كج رويها، حاكم ساختن حق، حاكميّت بخشيدن به حق پرستان، از بين بردن سلطه استبدادي حكومت ستمگران، تأمين قسط و عدل در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و... از جمله آنهاست.
از طرف ديگر وقتي اهداف قيام منجي عالم بشريت و ويژگيهاي حكومت جهاني آن حضرت را مورد بررسي قرار مي دهيم همين اهداف و انگيزه ها حتي با تعابير مشابه با تعابير به كار رفته در مورد نهضت حسيني قابل مشاهده است.
حضرت علي بن ابيطالب(ع) در توصيف سيره حكومتي امام مهدي(ع) مي فرمايند:
هنگامي كه ديگران هواي نفس را بر هدايت مقدم بدارند او [مهدي موعود (ع)] اميال نفساني را به هدايت بر مي گرداند و در شرايطي كه ديگران قرآن را با رأي خود تفسير و تأويل خواهند كرد او آراء و عقايد را به قرآن باز مي گرداند. او به مردم نشان خواهد داد كه چگونه مي توان به سيره نيكوي عدالت رفتار كرد و او تعاليم فراموش شده قرآن و سيره نبوي را زنده خواهد ساخت.7
امام باقر(ع) در روايتي مي فرمايند:
قائم آل محمّد(ص) مردم را به سوي كتاب خدا، سنّت پيامبر(ص) و ولايت علي بن ابي طالب (ع) و بيزاري از دشمنان آنان دعوت خواهد كرد.8
امام صادق (ع) مي فرمايند:
حضرت مهدي(ع) تمام بدعتهاي ايجاد شده در دين را در سرتاسر جهان از بين خواهد برد و در مقابل، تك تك سنتهاي نبوي را به اجرا در خواهد آورد.9
آن حضرت در جاي ديگر ضمن تصريح به اين حقيقت كه امام مهدي(ع) بر طبق سيره و روش رسول اكرم(ص) عمل خواهد كرد؛ درباره اصلاحات انجام شده توسط آن حضرت چنين مي فرمايد:
قائم آل محمّد(ص) به همان شيوه اي كه پيامبر اكرم(ص) رفتار مي كردند رفتار خواهد كرد آنچه از نشانه و ارزشها و شيوه هاي جاهليت كه باقي مانده اند از ميان برمي دارد و پس از ريشه كن كردن بدعتها احكام اسلام را از نو حاكميّت مي بخشد.10
امام صادق(ع) در زمينه نوع قضاوت و داوري و برخورد آن حضرت با ظلم و ستم نيز مي فرمايند:
چون قائم ما قيام كنند در بين مردم به عدالت داوري خواهند كرد و در زمان او بساط ستم و بيداد از روي زمين جمع خواهد شد و راهها امن شده... و هر صاحب حقّي به حقّ خود دست خواهد يافت و احكام و ارزشهاي حيات بخش ديني در سرتاسر جامعه حاكميّت پيدا خواهد كرد.11
نتيجه آن كه علاوه بر مشترك بودن اهداف نهضت عاشورا با قيام امام مهدي(ع) در زمان حكومت جهاني حضرت ولي عصر (ع) بذرها و نهالهاي غرس شده در جريان قيام كربلا به بار خواهد نشست و به بركت آن، جهان پر از عدل و داد خواهد شد و تمام اهداف انبياي الهي از آدم تا خاتم تحقق خواهد يافت و بشر طعم واقعي صلح و امنيّت و سعادت را خواهد چشيد.
ج)امام مهدي(عليه السلام)منتقم خون امام حسين(عليه السلام)
يكي از القاب حضرت مهدي(ع) منتقم است. در توضيح علّت برگزيده شدن اين لقب بر آن حضرت مطالب زيادي در سخنان اهل بيت(ع) وارد شده است. از جمله در روايتي كه از امام محمّدباقر(ع) نقل شده، وقتي از آن حضرت سؤال مي كنند كه چرا فقط به آخرين حجّت الهي قائم گفته مي شود؟ آن حضرت در پاسخ مي فرمايند:
چون در آن ساعتي كه دشمنان، جدّم امام حسين(ع) را به قتل رساندند فرشتگان با ناراحتي در حالي كه ناله سرداده بودند عرض كردند پروردگارا! آيا از كساني كه برگزيده و فرزند برگزيده تو را ناجوانمردانه شهيد كردند در مي گذري؟ در جواب آنها خداوند به آنان وحي فرستاد كه: اي فرشتگان من! سوگند به عزّت و جلالم از آنان انتقام خواهم گرفت هرچند بعد از مدّت زمان زيادي. آن گاه خداوند متعال نور و شبح فرزندان امام حسين(ع) را به آنان نشان داد و پس از اشاره به يكي از آنان كه در حال قيام بود فرمود: با اين قائم از دشمنان حسين(ع) انتقام خواهم گرفت.12
در تفسير آيه «وَمَنْ قُتِلَ مظلوماً فقد جَعَلْنا لِوَليّه سلطاناً...؛ هر كس مظلومانه كشته شود ما براي ولي او تسلطي بر ظالم قرار مي دهيم»...13 از امام صادق (ع) روايت شده است كه:
مراد از مظلوم در اين آيه، حضرت امام حسين(ع) است كه مظلوم كشته شد و منظور «جَعَلنا لِوَليِّه سلطانا» امام مهدي(ع) است14
امام باقر(ع) نيز تصريح مي كنند:
ما اولياي دم امام حسين(ع) هستيم. هنگامي كه قائم ماقيام كنند پي گيري خون امام حسين(ع) خواهد كرد.15
در دعاي ندبه نيز به اين حقيقت با اين تعبير تصريح شده است:
أينَ الطالِبُ بِدَمِ المَقتولِ بِكَربَلا.
كجاست آن عزيزي كه پس از ظهورش خون شهيد مظلوم كربلا را از دشمنان باز پس خواهد گرفت...16
همچنين روايت شده است كه حضرت مهدي(ع) پس از ظهور بين ركن و مقام براي مردم خطبه خواهد خواند و در مهم ترين قسمت خطبه به صورت مكرر با نهايت اندوه و تأثر شهادت مظلومانه امام حسين(ع) را مورد اشاره قرار خواهد داد از جمله خواهد فرمود:
اي مردم جهان! منم امام قائم. منم شمشير انتقام الهي كه همه ستمگران را به سزاي اعمالشان خواهم رساند و حقّ مظلومان را از آنها پس خواهم گرفت. اي اهل عالم! جدّم حسين بن علي(ع) را تشنه به شهادت رساندند و بدن مبارك او را عريان در روي خاكها رها كردند. دشمنان از روي كينه توزي جدم حسين(ع) را ناجوانمردانه كشتند...17
در حقيقت با اين گونه از عبارات نويد انتقام خون به ناحق ريخته امام حسين(ع) را به جهانيان خبر مي دهد...
و هم چنين به دلالت روايات فراواني شعار ياران امام مهدي(ع) پس از ظهور اين جمله بسيار الهام بخش است:
يالثارات الحُسَين(ع)18.
اي بازخواست كنندگان خون حسين(ع).
اين جمله اشاره به اين معنا دارد كه هنگام انتقام خون پاك امام حسين(ع) فرارسيده است كساني كه مي خواهند از دشمنان آن حضرت انتقام خون به ناحقّ ريخته حجّت الهي را بگيرند مهيا شوند.
د)امام مهدي(عليه السلام)هميشه به ياد حسين(عليه السلام)
از آنجا كه امام حسين(ع) با تمام وجود همه توانمنديها و سرمايه هاي خود را ايثار كرد تا اسلام را از خطر اساسي برهاند؛ آخرين حجت الهي نيز تصريح دارند كه همواره به ياد ايثارگري و فداكاريهاي آن حضرت هستند و شب و روز با يادآوري مصيبتهايي كه بر ايشان روا داشته شد خون گريه مي كنند.
در بخشي از زيارت «ناحيه مقدسه» در اين باره مي خوانيم:
...اگر روزگار وقت زندگي مرا از تو [اي حسين(ع) [به تأخير انداخت و ياري و نصرت تو در كربلا در روز عاشورا نصيب من نشد، اينك من هر آينه صبح و شام به ياد مصيبتهاي تو ندبه مي كنم و به جاي اشك بر تو خون گريه مي كنم...
بدون ترديد اين قبيل از تعابير نهايت محبّت و دلبستگي حضرت مهدي(ع) رابه سيّد الشهداء (ع) نشان مي دهد و ضرورت زنده نگه داشتن خاطره اباعبداللّه (ع) از جمله از طريق عزاداري براي آن حضرت را مورد تأكيد قرار داده و عمق فاجعه كربلا و جنايت بني اميه به اسلام و انسانيت را افشا مي كند.
حتي اين به ياد امام حسين(ع) بودن در عملكرد ساير ائمه اطهار(ع) نيز به چشم مي خورد؛ يعني آنها نيز در مواقع اشاره به فداكاريها و مظلوميتهاي امام حسين(ع) به گونه اي موضوع امام مهدي (ع) را مورد تأكيد قرار داده اند به عنوان مثال در دعاي ندبه امام صادق(ع) ياد سيّد الشهداء (ع) به همراه امام مهدي(ع) گرامي داشته شده است. در حقيقت شكايت شهادت جانگداز حضرت امام حسين(ع) به ساحت مقدّس حضرت بقية اللّه(ع) شده است ودرخواست مي شود كه به عنايت خداوند متعال هر چه زودتر زمينه ظهور فراهم شود بلكه هر چه زودتر مهدي موعود(ع) ظهور نموده انتقام خون آن حضرت را از دشمنان بگيرند...و حتي به پيروان اهل بيت(ع) توصيه مي شود كه در شب ميلاد امام عصر (عج) از زيارت امام حسين(ع) غافل نشوند.
البتّه اين موضوع به همين صورت در مورد امام حسين(ع) نيز مطرح است؛ يعني حضرت اباعبداللّه حسين(ع) نيز همواره به ياد مهدي موعود بوده اند. در دعاي روز ولادت امام حسين (ع) از امام مهدي (ع) ياد مي شود و در روز عاشورا و در زيارت عاشورا نام و ياد مهدي(ع) تسلي بخش قلب سوزان شيفتگان اهل بيت(ع) است.
مجموعه اين برنامه هاي حساب شده، پيوند عاشورا و امام حسين(ع) را با قيام جهاني امام مهدي(ع) هر چه بيشتر روشن مي سازند.
گذشته از همه آنچه بيان شد، طبق روايات بسياري كه از حضرات معصومين(ع) نقل شده است در بسياري از مسائل جزئي نيز امام مهدي (ع) با امام حسين(ع) پيوستگيها و ارتباطات قابل توجهي دارند كه از آن جمله است:
1. روز ظهور امام مهدي(ع) مقارن با روز عاشورا است. از امام باقر (ع) روايت شده است:
قائم آل محمّد(ص) در روز شنبه كه مصادف با روز عاشورا؛ يعني همان روزي كه حضرت اباعبداللّه(ع) به شهادت رسيدند قيام خواهد كرد.19
2. از مجموعه روايات به خوبي روشن مي شود همانگونه كه امام حسين(ع) نهضت خود را از مكه آغاز كردند؛ يعني پس از خارج شدن از مدينه به مكه آمدند و از كنار بيت اللّه قيام خود را به مردم خبر دادند و به سمت كوفه حركت كردند، حضرت مهدي (ع) نيز از كنار بيت اللّه جهانيان را به بيعت با خود فرا خواهد خواند و آن گاه حركتهاي اصلاحي را تداوم خواهد بخشيد و در نهايت مقرّ حكومتي خويش را در كوفه قرار خواهد داد.
3. حتي طنين صداي امام مهدي(ع) همان طنين صداي امام حسين(ع) است. پيام مهدي(ع) همان پيام حسين(ع) است كه فرياد مي زند:
اي مردم مگر نمي بينيد به حقّ عمل نمي شود و از باطل خودداري نمي گردد... امربه معروف و نهي از منكر كنار گذاشته شده است و احكام الهي و سنن پيامبر (ص) آشكار هتك مي شود و...
اين پيام و هشدار در لحظه ظهور با همان صدا به مردم جهان اعلام خواهد شد كه امام حسين(ع) در روز عاشورا با همان لحن و آهنگ مردم را به تبعيت از حقّ و اعراض از بديها فرا خواندند:
إنّ صوت القائم يشبه بصوت الحسين(ع).
صداي [گيرا و دلنواز] قائم شبيه [طنين خوش[ صداي اباعبداللّه(ع) است.
4. برخي از ياران حسين(ع) پس از رجعت در ركاب امام مهدي(ع) به ياري آن حضرت خواهند پرداخت و حتي برخي از فرشتگاني كه جزء اصحاب امام حسين(ع) بوده اند در خدمت قائم آل محمّد(ص) خواهند بود و... .
«أللّهمّ نرغب إليك دولة كريمة تعزّبها الإسلام و أهله و تُذِّلُ بها النفاق و أهله...»
براي مطالعه بيشتر ر.ك: فروغ حق ، رحيم كارگر ، نشر بنياد مهدي موعود
پي نوشتها :
1 .بحارالانوار، ج51، ص91.
2 .كشف الغمة، ج3، ص294.
3 .منتخب الاثر، ص467
4 .اعلام الوري، 384.
5 .بحارالانوار، ج45، ص6.
6 .حياة الإمام الحسين(ع)، ج2، ص264
7 .بحارالانوار، ج51، ص130.
8 .الزام الناصب، ص177.
9 .ينابيع الموّدة، ج3، ص62.
10.بحارالانوار، ج52، ص352.
11.همان، ص338.
12.دلائل الامامة، ص239.
13.سوره اسراء (17) آيه 33.
14.البرهان في تفسير القرآن، ج4، ص559.
15.همان، ص560.
16.دعاي ندبه.
17.الزام الناصب، ج2، ص282.
18.النجم الثاقب، ص469.
19.بحارالانوار، ج52، ص 285.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
17 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .