سیر مطالعاتی آسيب شناسي مهدويت

مقدمه:
الف) معناي آسيب‌شناسي
ب) هدف از بحث
ج) زمينه‌هاي پيدايش آسيب
د)ضرورت آسيب‌شناسي
هـ) آسيب‌شناسي ديني

فصل اول:
1- برداشتهاي انحرافي از معارف مهدويت (انتظار منفي، گسترش ظلم و فساد، قتل و خونريزي، قيام‌هاي پيش از ظهور)
2- توقيت
3- تعجيل
4- ملاقات‌گرائي – ترويج افراطي بحث ملاقات – مدعيان ارتباط با حضرت
5- فرقه‌هاي انحرافي
6- غرب و مستشرقان
7- تطبيق علائم
8- مطرح كردن مباحث غير ضروري
9- معجزه دانستن ظهور (منحصر كردن حركت حضرت به شكل اعجاز)
10- برخورد شعاري و احساسي با موضوع مهدويت
11- بزرگ‌نمايي جنگ و خونريزي
12- افراط و تفريط در تبيين غيبت
13- افراط و تفريط در ارائه چهرة مهر و قهر
فصل دوم:
پيامدها
فصل سوم:
خاستگاه هر يك از انحرافات (مشركات – اختصاصات)
فصل چهارم: راه مبارزه و درمان هر كدام.

منابع:
1- فصلنامة انتظار مقالات آقاي خسرو باقري 1 و 2 مريم معين الاسلام 11،12 و محمد صابر جعفري 15.
2- مهدي موعود ياوراني اينگونه دارد – علامه سيد مصطفي مهدي
3- صبح اميد – جواد محدثي
4- مير مهر – پورسيد آقايي
5- سيماي آفتاب – حبيب الله طاهري
6- نگين آفرينش – جمعي از محققين
7- پانصد سؤال – عيسي ولايي
8- آخرين اميد – داوود الهامي
9- انديشة مهدويت و آسيب‌ها – محمد صابر جعفري